Swyddogion


Swyddogion Gorsedd y Beirdd 

Swyddogion 2010

Archdderwydd Y Prifardd Geraint Llifon
Dirprwy Archdderwydd Y Prifardd Christine
Cyn-Archdderwyddon Y Prifeirdd: Meirion, John Gwilym, Jim Parc Nest
Y Priflenor Robyn Llŷn
Cofiadur Y Prifardd Penri Tanad
Arwyddfardd Dyfrig ab Ifor
Trysorydd Eric Wern Fawr
Ysgrifennydd Aelodaeth Huw Tomos
Swyddog Cyfraith Y Priflenor Robyn Llŷn
Ceidwad y Cledd Robin o Fôn
Trefnydd yr Arholiadau Gwyn o Arfon
Trefnydd Cerddoriaeth Y Priflenor Cefin
Arolygydd y Gwisgoedd Ela Cerrigellgwm
Swyddog Cysylltiadau Celtaidd Y Prifardd a’r Priflenor MereridBwrdd yr Orsedd:

Y swyddogion ynghyd â’r aelodau a ganlyn: Meredydd Ardudwy,
Aled Llwyd, Madge, Eigra, Alwyn Afan, Geraint Llifon, Nan Heiflyn,
Christine, Tegwyn, Dorothy Bwch-y-Ffordd ac Alun Guy

Cymrodyr yr Eisteddfod (o blith y gorseddogion):
Robert Alun, Aled Llwyd, Gwilym Esmor a Jâms Nicolas.

Cysylltu > E-bost i’r Orsedd