Hafan

Mae Gorsedd Beirdd Ynys Prydain yn rhan annatod o'n diwylliant. Mae'n cynnal seremonïau'r Eisteddfod Genedlaethol ac yn anrhydeddu pobl sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'r iaith Gymraeg a Chymru. Mae hefyd yn hybu cysylltiadau gyda gwledydd Celtaidd eraill a gyda'r Wladfa.

Prif amcan yr Orsedd yw datblygu, hyrwyddo, a chyfoethogi barddas, llenyddiaeth, cerddoriaeth, a chelfyddyd yng Nghymru.

 

 

Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 24 Mehefin 2017

Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
 4 Awst - 12 Awst 2017

Cadeirio 2010 Glyn Ebwy
 Cadeirio Glyn Ebwy  2010

gorsedd cerdd 2

Caerdydd 2008

Caerdydd 2008

2006 AbertaweAbertawe 2006

2014 Llanelli
Llanelli 2014

 

2015m08d07 Cadeirio Meifod
Cadeirio Meifod 2015