Hafan

2014 Llanelli

Mae Gorsedd Cymru yn rhan annatod o’n diwylliant.
Mae’n cynnal seremonïau’r Eisteddfod Genedlaethol ac yn anrhydeddu pobl sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r iaith Gymraeg a Chymru.
Mae hefyd yn hybu cysylltiadau gyda gwledydd Celtaidd eraill a gyda’r Wladfa.

Prif amcan yr Orsedd yw datblygu, hyrwyddo, a chyfoethogi barddas, llenyddiaeth, cerddoriaeth, a chelfyddyd yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth am yr Orsedd a’i gweithgareddau, dylid gysylltu â’r Cofiadur:  cofiadur@eisteddfod.org.uk

 

 

Cyhoeddi Eisteddfod LLŷn ac Eifionydd 2023
ym Mhorthmadog 25 Mehefin 2022

 

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion
 yn Nhregaron  29 Gorffennaf – 5 Awst 2022

 

Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Ceredigion 2020
29 Mehefin 2019 yn Aberteifi 

 

 

 
 Caerdydd 2018

Caerdydd 2008
Caerdydd 2008

gorsedd cerdd 2
 

 

Cadeirio 2010 Glyn Ebwy
 Cadeirio Glyn Ebwy  2010

2006 Abertawe
Abertawe 2006

 

2015m08d07 Cadeirio Meifod
Cadeirio Meifod 2015
 
 
Cadeirio Ynys Môn 2017
 
 
Gorsedd Ynys Môn 2017 

Cadeirio Eisteddfod Caerdydd 2018