Anrhydeddau

Urddo
i’r Orsedd

Mae nifer o Gymry yn cael eu hanrhydeddu i Orsedd Y Beirdd bob blwyddyn.
Cyhoeddwyd yr anrhydeddau diweddar ar y linciau isod.

>
2016

>
2015

>
2014

>
2013

>
2012

>
2011

>
2010

>
2009

>
2008

>
2007

>
2006

>
2005

> 2004

> 2003

> 2002

> 2001

> 2000

Swyddogion


Swyddogion Gorsedd y Beirdd 

Swyddogion 2010

Archdderwydd Y Prifardd Geraint Llifon
Dirprwy Archdderwydd Y Prifardd Christine
Cyn-Archdderwyddon Y Prifeirdd: Meirion, John Gwilym, Jim Parc Nest
Y Priflenor Robyn Llŷn
Cofiadur Y Prifardd Penri Tanad
Arwyddfardd Dyfrig ab Ifor
Trysorydd Eric Wern Fawr
Ysgrifennydd Aelodaeth Huw Tomos
Swyddog Cyfraith Y Priflenor Robyn Llŷn
Ceidwad y Cledd Robin o Fôn
Trefnydd yr Arholiadau Gwyn o Arfon
Trefnydd Cerddoriaeth Y Priflenor Cefin
Arolygydd y Gwisgoedd Ela Cerrigellgwm
Swyddog Cysylltiadau Celtaidd Y Prifardd a’r Priflenor MereridBwrdd yr Orsedd:

Y swyddogion ynghyd â’r aelodau a ganlyn: Meredydd Ardudwy,
Aled Llwyd, Madge, Eigra, Alwyn Afan, Geraint Llifon, Nan Heiflyn,
Christine, Tegwyn, Dorothy Bwch-y-Ffordd ac Alun Guy

Cymrodyr yr Eisteddfod (o blith y gorseddogion):
Robert Alun, Aled Llwyd, Gwilym Esmor a Jâms Nicolas.

Cysylltu > E-bost i’r Orsedd