Swyddogion


Swyddogion Gorsedd y Beirdd

 

Archdderwydd Y Prifardd Myrddin ap Dafydd
Dirprwy Archdderwydd Y Prifardd Geraint Llifon
Cyn-Archdderwyddon Y Prifeirdd: Christine, Meirion, John Gwilym, Jim Parc Nest
Cofiadur Y Prifardd Christine
Arwyddfardd Dyfrig ab Ifor
Trysorydd Eric Wern Fawr
Ysgrifennydd Aelodaeth Huw Tomos
Swyddog Cyfraith Y Priflenor Robyn Llŷn
Ceidwad y Cledd Robin o Fôn
Trefnydd yr Arholiadau Gwyn o Arfon
Trefnydd Cerddoriaeth Y Priflenor Cefin
Arolygydd y Gwisgoedd Ela Cerrigellgwm
Swyddog Cysylltiadau Celtaidd Hywel

 


Bwrdd yr Orsedd:

Y swyddogion ynghyd â’r aelodau a ganlyn: 

Y Priflenor Annes, Y Prifardd Awen Gwyrfai, Dorothy Bwlch y Ffordd,
Y Prifardd Eurig, Gwenda Pen Bont, Gwyn Treferthyr, Y Prifardd Hywel Cynog,
Madge, Y Prifardd Rhys Iorwerth, Y Prifardd Tafwysfardd

 

Cysylltu > E-bost i’r Orsedd

Ymholiadau cyffredinol i’r Orsedd
Cofiadur – Christine James  – christine@eisteddfod.org.uk

Ymholiadau am Seremoniau’r Orsedd (archebu gwisg ayyb)
Yr  Arwyddfardd (Dyfrig Ab Ifor) – dyfrig@eisteddfod.org.uk

Ymholiadau cyffredinol am yr Eisteddfod – gwyb@eisteddfod.org.uk

Swyddogion 2010